Vážené dámy a pánové, vážený pane hejtmane, vážená Rado Olomouckého kraje, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,


můj příspěvek není pro nikoho z kauzy vedení kraje podporou. Z mého pohledu jsou tahanice o pozici hejtmana a mocí s tím spojenou ostudou kraje.

Dnes jsem zahlédl plakát z podzimu. V bělostných košilích si tehdejší kandidát na hejtmana a předseda hnutí Ano notují o veselém životě seniorů.

Pomíjivost "přátelské podpory" na billboardech jen podtrhuje povrchnost těchto marketingově řízených volebních kampaní. Uběhlo pár měsíců. Statisíce obyvatel tohoto kraje jsou nyní přesvědčováni, že hejtman je mimořádně neschopný člověk. Národu se dostane pokrytecké omluvy od těch, kteří současného hejtmana vymysleli a stvořili. Ospravedlnění má zastřít skutečnost, že výběr kandidáta byl naprosto amatérský. Včera na sněmu ANO zazněla slova o tom, že kandidáti na vysoké pozice prochází víceúrovňovým demokratickým sítem hnutí. V tom případě se ptám, proč nikdo nevěděl o současných důvodech, které vyzývají hejtmana k odstoupení? Například mám na mysli to, že je neschopný spolupráce, potýká se s alkoholem či nemá kompetence a zkušenosti s vedením a řízením organizace. Proč tedy zmíněné demokratické síto selhalo? Proč se nenašel někdo a neřekl "král je nahý"? V tom okamžiku se každý ze zodpovědných za výběr kandidáta stává kolečkem ve stroji lživé propagandy. Tím musí každý z nich se lží žít a zároveň se stává sám nositelem lži.

Volba hejtmana se může jevit jako selhání systému. Z mého pohledu jde však o cynismus a opovržení svobodnými volbami jako základní demokratickou hodnotou.

Společnost není otřesena neschopností vedení ANO vybrat správného kandidáta. Ale většina z nás je šokována jinou věcí. Zneužití voličů totiž nabralo takové obrátky, jako už dlouho ne. Na koho se tedy spolehnout? Na ty, kteří se chlubí, že nejsou politiky a přitom bezelstně politikaří s míněním statisíců občanů.

Ukazuje se, že v sekretariátech vznikají plány, jak potlačit nepohodlnou demokracii. Zvykli jsme si na předvolebně vyšroubované napětí, urážky mezi volenými subjekty a na nečekané koalice po volbách.

Hrou na jednoznačnou podporu kandidáta s okamžitou likvidací hejtmana se podařilo zklamat obrovské množství lidí. Na co se spoléháte? Na ztrátu paměti do dalších voleb?

Demokracie má princip sledovatelný v tisíci podobách. Při fatálním selhání se mu říká přijetí politické odpovědnosti. Viděli jste v posledních letech někoho z politiků tuto odpovědnost přijmout a odstoupit?

Indiánský náčelník Sluneční medvěd řekl o demokracii ve svém kmeni: "Člověk byl náčelníkem jen tak dlouho, pokud plnil vůli lidu. Pokud se stal příliš nadřazeným, jednoho večera šel spát a druhý den ráno se probudil a zjistil, že je náčelníkem jen sám sobě. Kmen se v noci prostě odstěhoval jinam a nečekal obvyklé čtyři roky."

Zklamaní občané Olomouckého kraje nemohou jen tak jednoduše své domovy přemístit. Byl bych rád, aby si ti, kdo dnešní krizi zavinili, uvědomili, že jim velké množství voličů dalo důvěru. A ta byla vzápětí pošlapána

Obyvatelé kraje tím byli u voleb bezpříkladně zneužiti k mocenským bojům. Ty brzdí vývoj celého našeho kraje a dotýkají se každého z nás.


Děkuji Vám za pozornost.

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

Senátor Parlamentu České republiky za Olomoucko


Předneseno na zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje, 27.2.2017