MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., (54 let, 1962), primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, předseda České neonatologické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně, pedagog Lékařské fakulty Univerzity Palackého, soudní znalec.

Když jsem byl před několika měsíci osloven vedením KDU-ČSL s nabídkou kandidovat s podporou této strany do Senátu za Olomoucko, cítil jsem velkou zodpovědnost za projevenou důvěru. Postupem času jsem se setkal s řadou mých blízkých, přátel, kamarádů a vše zodpovědně zvažoval. Výsledkem je rozhodnutí kandidovat za olomoucký volební obvod a stát se členem Senátu.

Pracuji 25 let jako dětský lékař, z toho necelých 20 let jako primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci. Koncem 70. let jsem se vyučil elektromechanikem, pak jsem vystudoval střední průmyslovou školu. Mezitím jsem vykonával dělnickou profesi a po střední škole jsem pracoval v MEZ Olomouc - Holice. Lékařskou fakultu jsem ukončil v roce 1990. Odměnou za tříleté zpoždění mi bylo prožití revolučního období roku 1989 v řadách studentů. Tři roky jsem pracoval v Přerově na dětském oddělení. Od roku 1997 pak ve Fakultní nemocnici v Olomouci.

Moje dosavadní práce mi dává do kandidatury mnoho pozitivního. Osm let ve funkci předsedy odborné společnosti mi dalo možnost zorientovat se v oblasti politiky na úrovni ministerstev i Sněmovny či Senátu. Mnoho jednání o exponovaných tématech jsem absolvoval ve velmi vypjaté atmosféře. Ať už šlo o financování oboru, personální otázky, nedostatek lůžek pro novorozence, domácí porody, evropské dotace na přístrojové vybavení, vzdělávání lékařů, akreditace nemocnic, účast ve zkušebních komisích včetně atestací a mnoha jiných. Už na začátku jsem se rychle odnaučil nezdravému respektu i k vrcholným úředníkům, jsem schopen vyjednávat cílevědomě, slušně a trpělivě. Stovky posudků soudního znalce mě naučily jasnému vyjadřování a podrobným závěrům. Výuku mediků vnímám jako příležitost předávat nejen odborné, ale i osobní životní zkušenosti. Skauting, se svými ideály, mě spolu s rodiči přivedl k jasným postojům. Vedení skautského oddílu mě naučilo, že čestné chování, pevná vize, dodržení slibů, dokončení započatého, nezneužívání postavení a příkladnost jsou základními vlastnostmi muže.

Nejsem členem žádné politické strany a ani jsem nikdy nebyl. I kandidatura za KDU-ČSL je nestranická. S postoji a politikou KDU-ČSL se však ztotožňuji a jsem desetiletí jejím voličem. Nominaci KDU-ČSL chci nést zodpovědně. Je mi ctí, že vedle KDU-ČSL mou kandidaturu podporuje také Strana zelených. V mém rozhodování jsem se soustředil na to, zda je možno moji práci u dětí ve Fakultní nemocnici skloubit s funkcí v Senátu. Zodpovědně jsem si ověřil, že ano.

Při svých jednáních s vrcholnými organy jsem několikrát zjistil, že při prosazování věcí obecné potřeby je nutné proniknout za dveře, které jsou nepolitikům uzavřeny. Otevírání těchto dveří v Praze či jinde v zájmu Olomouce a okolích obcí, Olomouckého kraje i České republiky nebo i skupin občanské společnosti je povinností Senátora. To je jedna z mnoha úloh, kterou chci v Senátu aktivně zastávat. Nebudu jen plnit své povinnosti, ale dělat svoji práci s potěšením a zodpovědně ke všem voličům.

Rád bych Vás pozval na tiskovou konferenci k začátku mé senátní kampaně, která se uskuteční dne 2. května 2016 v 10:30 v Kavárně Amadeus, Václavské náměstí 4, Olomouc.

V Olomouci 21.4.2016                                                                                              MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.