Odpověď na otevřený dopis Lumíra Kantora

16. září 2016


Vážený pane doktore,

v minulosti jsme se vídávali na řadě akcí, kde jsme se k sobě vždy chovali férově. Když nyní v souvislosti s čtvrtečním otevřeným dopisem čtu články na vašem webu, nemohu se ubránit dojmu, že jste se rozhodl jít cestou konfrontace. Po vzoru MF Dnes se snažíte vzbudit dojem, že jsem jako politik ztělesněním zla.

K vašemu prezentovanému názoru, že "reliéf města budovaný stovky let byl zpustošen během 20 let dvěma výškovými stavbami pana Tesaříka", kterým zprostředkovaně přes mou rodinu míříte na mne, se nijak více vyjadřovat nechci. Doporučuji vám podívat se do historie, jakým útokům čelili například stavitelé Eiffelovy věže nebo opery v Sydney. Třeba vám pak bude jasnější, že není možné vždy a za všech okolností ustupovat nehlasitějším křiklounům. Tím samozřejmě nechci porovnávat jednotlivé stavby, jen považuji za nutné zmínit, že věci jsou někdy složitější, než se na první pohled bez hlubší znalosti zdá.

Nikdy by mě nenapadlo, abych se vyjadřoval k tématu novorozenecké lékařské péče, o které na rozdíl od vás takřka nic nevím. O to více mne zaráží, že máte ambici rozumět například složitým jednáním o východním obchvatu Olomouce, u kterých jste nebyl, a nic konkrétního o nich nevíte (jen proto můžete používat nesmyslné spojení "již schválená východní tangenta" - většina povolení totiž stavbě dosud chybí). A dokonce jste schopen povýšeně psát o zoufalých lidech ze čtvrtí nejvíce postižených tranzitní dopravou jako o pokrytcích.

Tolik k vašim starším atakům na mne a mé aktivity, nyní bych se rád vyjádřil k vašemu otevřenému dopisu.

Především by bylo snazší dělat předvolební kampaň, pokud by například příznivci Lumíra Kantora pravidelně nepřelepovali mé plakáty těmi vašimi. Chcete důkaz? Běžte se podívat na příslušné plakátovací plochy, možná pak budete o něco pokornější ve svých vyjádřeních. Možná taky ne.

O umístění mých předvolebních materiálů jsem jednal už počátkem roku se starosty obou mikroregionů v mém volebním obvodu na jejich pravidelných zasedáních. S řadou z nich byly následně uzavřeny příslušné smlouvy. Plakáty poté instalovala skupina studentů, které jsem touto prací pověřil. V několika případech bohužel v rozporu se zadáním rozmístili plakáty i v obcích, jejichž souhlas jsem doposud neměl. Za to se starostům i obyvatelům omlouvám, v příštích dnech dáme tuto záležitost do pořádku.

S pozdravem

Ing. Martin Tesařík

senátor za Olomoucko