Odborná konference 

Následná péče o rizikové novorozence a jejich rodiče. Pevnost poznání, Olomouc,
7. dubna 2016