Mé priority pro Olomoucko


Vybudování nové porodnice ve Fakultní nemocnici v Olomouci

Plně se zasadím se o vybudování nové porodnice v Fakultní nemocnici Olomouc. Ve spolupráci s vedením FNOL vybudujeme nejmodernější porodnici v zemi. Není to pouze sen, ale projekt, na kterém již dva roky intenzivně pracuji. Nová porodnice bude vynikat úplně novým přístupem k porodu a pobytu maminek a dětí, ale také tatínků a sourozenců. Bude nejmodernější ze všech podobných zařízení v Evropě. Podle vzoru porodnic z kanadského Toronta a nizozemského Amsterodamu.

Více informací ZDE.

Ochrana zdraví dětí, dospívajících a dospělých

Péče o zdraví dítěte začíná již před porodem. Nejmenší děti ohrožují mimo jiné i porody v domácím prostředí vedené nekompetentními osobami. Jako senátor se zasadím o nastavení pravidel pro tyto situace tak, aby byla celá věc schůdná a bezpečná. 

Více informací ZDE.

Zajištění nových forem hospicové péče na Olomoucku

S vedením Vojenské nemocnice v Olomouci spolupracuji na vybudování centra intenzivní následné péče pro děti. Výstavba tohoto oddělení již započala a mou prioritou je podpořit jeho brzké dokončení a zajistit na Ministerstvu zdravotnictví a zdravotních pojišťovnách přijetí tohoto nového oboru.

Více informací ZDE.

e-bezpečí: bezpečí dětí a seniorů na internetu

Zasadím se o nastavení pravidel a zákonů, které zvýší ochranu dětí a seniorů před internetovými "šmejdy". Jako soudní znalec se setkávám s osudy dětí, které se staly obětí útoků prostřednictvím sociálních sítí. Děti a senioři jsou v dnešní době internetu, chytrých telefonů a sociálních sítí nejvíce zranitelní, nedokáží se bránit. Proto jim musíme pomoci.

Více informací ZDE.

Podpora neziskových organizací

Zdravá občanská společnost znamená zdravou a jistější demokracii. V České republice je činnost neziskových organizací téměř zesměšňována. Téma neziskových organizací je mi blízké. Vážím si jejich úsilí.

V Senátu budu mimo jiné zlepšovat i tuto oblast. Chci prosadit zjednodušení v administrativě, zvýšit důvěru, najít prospěšnou část neziskovek, podporovat je a ulehčit jim v zajištění udržitelnosti.

Více informací ZDE.

Ochrana kulturního a historického dědictví a krajiny Olomouce a okolí

Budu pracovat na ochraně a zachování kulturních a historických hodnot naší Hané. Během 20 let bylo panorama města poničeno dvěma výškovými stavbami pana Tesaříka a připravuje se výstavba další věže, což není nutné! Zasadím se o zachování letiště v Neředíně. Jsem pro šetrý přístup ke krajině pod Svatým Kopečkem při budování Východní Tangenty, o jejíž výstavbě již bylo rozhodnuto.

Více informací ZDE.

Vzdělaná a konkurenceschopná Olomouc

Univerzita Palackého je perla vzdělanosti. Jsem přes 20 let vysokoškolským učitelem a podpora univerzity je mou prioritou.  Budu prosazovat návrat k duálnímu učňovského školství. Sám jsem učiliště absolvoval a tehdejší režim týden škola a týden praxe byly dobrou průpravou pro mou pozdější dělnickou profesi. Také budu podporovat participaci buducích zaměstnavatelů na školní přípravě studentů.

Více informací ZDE.

Senátor je ombudsmanem pro naše Olomoucko

Ochrana práv občanů je mojí prioritou. Mám lidi rád. Nespravedlnosti nesu velmi těžce a mám rád dobré lidské vztahy. Ve funkci senátora se budu vši silou snažit dostát role obhájce práv občanů a najít pro konkrétní případy řešení. Zkušenosti s řešení spousty různých konfliktních situací, které jsem získal ve funkci primáře během 20 let jsou mi dobrou průpravou. Služba lidem je můj život.

Spolupráce a pomoc institucím na všech úrovních 

Senátor musí hájit zájmy svého regionu a jeho obyvatel. Musí jim pomáhat, spolupracovat s obcemi, jejich starosty a zastupitelstvy, neziskovými organizacemi, zaměstnavateli a všemi, kteří na Olomoucku žijí. To, že jsem pracoval na všech zaměstnaneckých úrovních (dělník, úředník, lékař, primář) a jsem zaměstnancem největšího podniku v kraji mi přináší mnoho zkušeností. Umím naslouchat, řešit problémy i pomáhat. Uplynulých 25 let mé práce to dosvědčuje. Dovedu vyjednávat a s laskavou důsledností se dostávat k výsledku. Vycházím ze skutečnosti, že domluvit se lze vždy a to i bez větších kompromisů. Chci být tím, kdo otevře ty správné dveře pro podporu dobrým věcem a lidem z našeho města a regionu. A to nejen v Praze, ale i v Olomouci samotné.