Zajištění nových forem hospicové péče na Olomoucku

Ústavní hospicová péče pro děti

S vedením Vojenské nemocnice v Olomouci spolupracuji na vybudování centra intenzivní následné péče pro děti. Výstavba tohoto oddělení již započala a mou prioritou je podpořit jeho brzké dokončení a zajistit na Ministerstvu zdravotnictví a zdravotních pojišťovnách přijetí tohoto nového oboru. Dále pomohu zajistit I odpovídající personální obsazení. V Olomouci tak vyroste nejmodernější oddělení pro péči o dlouhodobě nemocné děti z celé Moravy.

Domácí hospicová péče

V Olomouci vzniká nezisková organizace domácí hospicové péče pro dospělé I děti. Chci uvést tuto myšlenku do realizace, protože přáním téměř každého z nás je zemřít doma, v rodinném kruhu.

V uvedené organizaci jsem odborným garantem domácí hospicové péče pro děti. S touto činností mám po 25 letech práce ve zdravotnictví mnoho zkušeností. Ale take zde je třeba některých legislativních úprav.