Vzdělaná a konkurenceschopná Olomouc

  • Základní školství - Budu podporovat osvětu a výuku v oblasti elektronického bezpečí na základních školách. Podpořím všechny kativity, které povedou naše děti ke zdravému životnímu stylu. Od zvýšení kvality stravování po podporu volnočasových aktivit a kroužků na školách.
  • Učňovské školství - Návrat k duálnímu učňovského školství. Sám jsem učiliště absolvoval a tehdejší režim týden škola a týden 
  • praxe byly dobrou průpravou pro mou pozdější dělnickou profesi. Také budu podporovat participaci buducích zaměstnavatelů na školní přípravě.
  • Univerzita Palackého je perla vzdělanosti. Jsem přes 20 let vysokoškolským učitelem a podpora univerzity je mou prioritou. Jako člen akademického senátu lékařské fakulty mám přístup ke všem potřebným datům.