Podpora neziskových organizací

Neziskové organizace jsou jednou z hybných sil občanské společnosti. Zdravá občanská společnost znamená zdravou a jistější demokracii. V České republice je činnost neziskových organizací téměř zesměšňována. Téma neziskových organizací je mi blízké. Vážím si jejich úsilí. Nejde jen o jejich práci a poctivost. Jde i o to, že dovedou vydržet mnoho absurdního až úmyslně brzdícího jejich práci. I ponižujícího. Neskutečné žádosti o dotace s dlouhými prodlevami, podezíráním, dokladováním, administrací.

Mnohdy neví měsíc dopředu, z čeho čerpat na další výplaty svých zaměstnanců. Nemají jistotu udržení své činnosti po dobu delší než jeden rok. Do Senátu ČR jdu mimo jiné i s předsevzetím zlepšovat situaci v této oblasti. Přinést zjednodušení v administrativě, zvýšit důvěru, najít prospěšnou část neziskovek, podporovat je a ulehčit jim v zajištění udržitelnosti. Vím jak na to, aby se toto vše podstatně zpřehlednilo a zlepšilo. I kvůli poctivým lidem v neziskových bych si přál být do Senátu ČR zvolen.