Ochrana zdraví dětí, dospívajících a dospělých

Péče o zdraví dítěte začíná již před porodem. Skupinu nejmenších dětí ohrožují mimo jiné i porody v domácím protředí vedené nekompetentními osobami. Z praxe soudního znalce a primáře novorozeneckého oddělení vím, že dochází po porodech doma k úmrtím a poškození zdraví dětí. Chtěl bych jako senator pomoci nastavit pravidla pro tyto situace tak, aby byla celá věc schůdná a bezpečná.

Ze zdrojů Světové zdravotnické organizace vyplývá, že česká dospívající populace drží několik nešťastných "prvenství": z 23 států jsme na 4 místě v délce sezení přes den, jsme na předních místech v kouření 15 letých dětí, v pití alkoholu se děti umisťují na předních místech Evropy. Tématice bych se věnoval s tím vědomím, že je nutná změna jak na legislativních, tak jiných úrovních, zejména v oblasti prevence.