Ochrana kulturního a historického dědictví a krajiny Olomouce a okolí

  • Podle potřeby budu pracovat na ochraně a zachování kulturních a historických hodnot naší Hané.
  • Důležitou hodnotou je pro Hanou krajina. Mnohdy lze během několika měsíců napáchat škody, které se promítnou do vesnic i měst na další desítky let.
  • Reliéf města budovaný stovky let byl zpustošen během 20 let dvěmi výškovými stavbami pana Teaříka a výstavba další věže je připravována.
  • Již schválená východní tangenta může velmi nepříznivě zasáhnout do krajiny pod Svatým Kopečkem. 
  • Je pokrytecké přesvědčovat voliče k podpisu peticí, když je už rozhodnuto. Je ale pravdivé bojovat za co nejmenší zásah do krajiny pod Kopečkem. 
  • Algickým bodem je letiště v Neředíně. Různé zájmové skupiny s různými požadavky a desítky let nezodpovězená otázka, co s letištěm bude. Letiště je historickým dědictvím a budu prosazovat úpravu okolí na rekreační zónu se zachováním tradice letiště. Toto letiště bylo svědkem mnoha historických okamžiků a ochranu si zasluhuje. Ke krajině Olomoucka naše letiště patří.