Nová olomoucká porodnice. Sci-fi nebo realita?
(14.9.2016)

Nová olomoucká porodnice nebude jen budovou, ale budeme kvůli ní měnit i myšlení 
a celkový přístup.

Možná více než přinášená témata je na senátorovi důležitá jeho minulost a postoje. Ale přesto se dnes dotknu mého dalšího volebního tématu. Nová olomoucká porodnice nebude jen budovou, ale budeme kvůli ní měnit i myšlení a celkový přístup.

Porodnice nového typu je přínosem pro nejmenší, jejich rodiče a rodiny. Zaměstnává mi to hlavu už mnoho let. Lze něco měnit na současném systému tak, aby to nebyl pouhý marketingový tah uváděný nafouknutou reklamou? Zodpovědně říkám, že ano. Na svých cestách jsem byl v převratné porodnici
v Amsterdamu. Je v provozu přes rok.

Podařilo se mi ji opakovaně navštívit a musím říci, že bych ji Olomouci přál. Důkladně jsme nový systém rozebrali s vedením Fakultní nemocnice v Olomouci, s kolegy, s architektem. Princip? Rodička přichází na civilně zařízený pokoj, zde porodí a zůstává s dítětem na stejném místě až do propuštění domů. Obvykle tři dny nebo dle potřeby. Lze očekávat, že časem se pobyt se zdravým miminkem bude zkracovat. Pokoj je tak pro maminku a dítě domovem na několik dní. Odpadá převážení na vozíčku
ze sálů na pokoj, ztráta intimity. Maminka s dítětem je na pokoji sama, ale přístup návštěv není příliš omezen. Záleží především na mamince. Na chodbě jednoduchý dětský koutek pro starší sourozence. Na každém pokoji prostor pro přespání jedné další osoby - tatínka, babičky nebo sourozence maminky. Pokoje musí být různorodě zařízeny, potřeby zdravé a nemocné maminky či dítěte jsou jiné. Každý pokoj má svoji koupelnu a sprchu. Toto je tedy nástin systému moderní porodnice, kde by už mohly být téměř všechny maminky spokojeny.

Domnívám se, že by pak došlo ke snížení počtu nebezpečných porodů v domácím prostředí. Nepřeháním. Je to opravdu nebezpečné. Ale to je jiné téma. Vím jak vyřešit tuto podivnou válku mezi skupinkami porodních asistentek a lékařů. Ony totiž i porodní asistentky nejsou zdaleka v "domácích" porodech jednotné. Ale zpět do Olomouce a její porodnice. Kolegyně z Amsterdamu mají v Evropě ojedinělou porodnici. Navštívily podobnou porodnici v Torontu a vycházely z jejího světového primátu. A nyní přicházíme s mými kolegy a chtěli bychom aplikovat tento systém u nás. Pro naše maminky a děti, jejich rodiny. Osobně bych si přál takovou porodnici nejen v Olomouci, ale i na dalších místech České republiky. V České republice se ročně narodí přes 100 000 dětí. To je nejméně 300 000 novorozenců a jejich rodičů. Podpora vazby mezi nimi je investicí pro další generace.

Je to vize. Ale už funguje. Co brání, aby to šlo i v Olomouci? Novou porodnici tady potřebujeme. Zapálené lidi pro tuto myšlenku v budově současné máme. Ale potřebujeme některé změny zdravotnických vyhlášek a pravidel. Otevřít oddělení pro příbuzné, změnit některé věci, které jsou svázány předpisy. Nejsou to velké změny. Ale musí se provést. Pro senátora je to poměrně jednoduchý úkol. Pokud budu zvolen, bude to jedna z věcí, kterým se začnu hned od prvního dne věnovat. Myslím, že nemusím přesvědčovat slovy. Přesvědčuje současná, dlouho budovaná, dobrá pověst porodnice a její výsledky.

Mým přáním je dostat soukromí rodiny do těch rozměrů, které mi nastínila moje holandská kolegyně slovy: "Víš, dříve jsem povolovala návštěvy na pokojích. Teď na návštěvu přicházím já."


Několik fotografií z nejmodernější podornice v Amsterodamu. Naše poslední návštěva se uskutečníla v dubnu 2016.