Aktuality


24.7.2018 - Konečně nám byly doručeny! Odznaky, které mohou nosit členové Čestného parlamentního skautského oddílu.

Nechal jsem je vyrobit z historické raznice původního parlamentního oddílu vedeným Petrem Bratským. Už pár hodin po předání jej v Senátu Parlamentu ČR připnul na klopu ministr Jan Hamáček, místopředseda Senátu Jiří Šesták a Senátor Václav Hampl. Oddíl má 23 členů a jeho smyslem je pomoc dětem předcházením třeba negativních zákonných změn, vyjednávání ve prospěch české mládeže a i pro prostou radost z toho, že o sobě napříč demokratickými politickými stranami víme.

20.7.2018 - Paní Anna Šabatová, Ombudsmanka. Měli jsme spolu možnost pobýt hodinku před jejím vystoupením v Senátu Parlamentu ČR. Mluvili jsme o mém návrhu zákona zřídit komoru porodních asistentek, porodech, ale i podmětu olomouckých občanů stran ohledně Šantovky Tower. A taky o našich dětech, osudech a skautech. Vážím si jí, je to statečná a pracovitá žena.

19.7.2018 - Děkuji všem, kteří podpořili můj pozměňovací návrh a za spolupráci paní poslankyni Pavle Golasowské z KDU-ČSL. Návrh byl postoupen do podrobné rozpravy, ale při hlasování nakonec nebyl přijat. Přesto se novela zákona vrací zpět do Poslanecké sněmovny s dobrým pozměňovacím návrhem senátora Miloše Vystrčila. Považuji za zásadní mluvit o tom, že ženy mají průměrně o 2000 korun menší důchod než muži a snažit se to napravit.

18.7.2018 - Ráno začala 16. schůze Senátu Parlamentu ČR a na programu je zařazeno 50 bodů, mj. také novela o důchodovém pojištění. Na tiskové konferenci klubu KDU-ČSL představuju pozměňovací návrh, který doporučuje zvýšení důchodu pro matky o 500 Kč na dítě.

11.7.2018 - Dnešek pro mě neuvěřitelný. Byl jsem na krátkém jednání ve Sněmovně...Smutek. Zrada na všech obětech boje za demokracii, proti lži a pokrytectví. Zapomněli jsme? Dovedeme přežít v demokracii déle než jednu generací?

30.6.2018 - V tomto týdnu jsem byl jako soudní znalec u soudu v České Lípě. Cestou zpátky jsem v Jizerkách navštívil naši rodinnou kamarádku Janu Henychovou. Možná ji znáte, má na kontě mnoho významných závodů psích spřežení. Jana je opravdu výjimečná. Bylo to moc hezké setkání. A napsala o našich rodinách pěkný post. Děkuji Jano Henychová.

27.6.2018 - Situaci kolem sestavení nové vlády s podporou komunistů a jejich ideologie považuji za velice smutnou. Krásnou ukázku prázdných frází v politice vystihla paní Vilma v povídce od "P", kterou napsala během kurzu "Blízká setkání třetího věku" v Pevnost poznání Olomouc. S jejím svolením ji s vámi sdílím.

26.6.2018 - Národopisný soubor Olešnica Doloplazy dlouhá léta organizuje Jízdu králů, nad kterou jsem letos převzal čestnou záštitu. Velmi si vážím našich dobrých vztahů a doporučuji v neděli 1. července vyrazit za krásnými zážitky do Doloplaz!

25.6.2018 - Pan Pavel Tarnavský je hrdina z boje o Dukelský průsmyk, ale taky ryzí člověk, který po celý svůj život zastával poctivost a skromnost. Se Stopy pamětijsem ho navrhl na státní vyznamenání medailí Za hrdinství. Životním optimismem by mohl být v 95 letech příkladem mnohým z nás.

---
Pavel Tarnavský (1923), voják, zemědělec.
Narodil se v Hlinsku na Volyni. Jeho otec byl Ukrajinec, původním povoláním účetní. Hospodařil v Hlinsku a provozoval chov koní. Matka pocházela z významné rodiny Volyňských Čechů. Rodina otce byla v roce 1939 označena za kulaky a přinucena vstoupit do kolchozu. Jeden ze strýců skončil na Sibiři v gulagu. Pavel Tarnavský navštěvoval polské gymnázium ve Zdolbunově, škola však byla s příchodem Němců v roce 1941 uzavřena. Po osvobození Volyně v březnu 1944 se přihlásil do Svobodovy armády, byl zařazen k II. oddílu dělostřeleckého pluku k družstvu pátračů, průzkumníků. Zúčastnil se bojů o Dukelský průsmyk, operace u Jasla a Vrůtek - Strečna. Prošel s armádou až do Prahy. V roce 1946 byl demobilizován a dostal přidělen statek v Pasece u Šternberka. Spolu s rodiči, kteří z Volyně přišli zpět do Československa, hospodařil na polnostech až do roku 1953, kdy společně vzdali boj s místními komunistickými funkcionáři a vstoupili do JZD Paseka. Pavel Tarnavský pracoval v družstvu až do důchodu jako řidič.

18.6.2018 - Hned první schůzka v pondělí ráno proběhla v milém duchu. S ředitelem pro Paměť národa Střední Moravy jsme probrali lokální aktivity, společnou práci a důležitost sbírání výpovědí našich pamětníků. V Olomouci brzy chystají výstavu a plánují mnoho dalších událostí. Už se těším, protože práce Paměti národa a PostBellum je mi moc blízká.

17.6.2018 - Novinář z časopisu Instinktu se mě ptal, jak sdělovat pravdu o nezvratném stavu dítěte. Mluvili jsme spolu téměř hodinu. Vážím si toho, že mě společně s doktorem Slámou zařadil do svého článku, který je velmi citlivě napsaný.

15.6.2018 - Na naší Novorozenecké JIP Olomouc jsme od roku 2014 jako první zavedli jednoduché vyšetření pro záchyt kritických vrozených srdečních vad. Ty jsou nebezpečné proto, že se můžou projevit až po propuštění dítěte domů. V současnosti to spolu s námi dělá 18 porodnic. Včera jsme v Senátu Parlamentu ČR s vybranými kolegy z celé republiky zahájili pilotní studii, jejímž smyslem je zjistit, zda by toto vyšetření bylo vhodné pro všechny novorozence.


14.6.2018 - Dnešní setkání s vedením Vězeňské duchovenské péče pro mě bylo velmi obohacující a povzbuzující. Vězenští kaplani dělají nanápadnou, veskrze užitečnou a smysluplnou práci. Je mi radostí a ctí, že spolu na podzim uspořádáme seminář ke 20. výročí působení vězeňské duchovenské péče a služby v Česku, na kterou v Senátu Parlamentu České Republiky tematicky naváže výstava Jindřicha Štreita. Udělejte si už teď čas 27. listopadu 2018.

10.6.2018 - Neonatologickou konferenci moravských dětských oddělení Hanákovy dny mám už 25 let moc rád. Organizujeme ho na střídačku ze Zlína, Olomouce , Brna a Ostravy. Vynechal jsem za tu dobu asi 2x...A za naše olomoucké Novorozenecké oddělení FN Olomouc se nemusíme vůbec stydět. Účastnili jsme se jako školitelé kurzu resuscitace, 

přednášející a prezentací našich výsledků. 

8.6.2018 - Jsem hrdý na to, že mě Petr Pithart, 1.předseda Senátu Parlamentu ČR a výrazná osobnost českých novodobých dějin, nazývá kolegou. Před pár dny jsme se setkali v Olomouci. Předal jsem mu knihu XX.století v Kolovratském a Valdštejnském paláci.

6.6.2018 - Nejsem příliš halasný typ, ale přesto jsem po výzvě demonstraci Milion chvilek pro demokracii v Olomouci podpořil. Mluvil jsem o tom, že hlavní silou je občanská společnost. To je síla, která může změnit stav české politiky, jež stojí na pyšnosti nejvyšších představitelů. Senát Parlamentu ČR potřebuje občanskou společnost a občanská společnost potřebuje Senát.

24.6.2018 - Můj komentář k projednávání změny územního plánu v Olomouci. Byl bych moc rád, kdyby zastupitelstvo projevilo dobrou vůli a nechalo vyčnívat pouze stavby, které mají vyšší smysl. Např. ve Vancouveru taky regulativ mají a je to jedno z nejhezčích měst světa. Naše Olomouc je ženského rodu a domnívám se, že žádné falické symboly nepotřebuje. 

3.6.2018 - Tak z tohoto týdne třeba středa. Schůze kolegů porodniků u Apolináře v Praze, kteří mi podpořili myšlenku komory porodnich asistentek. Krásná kaple v porodnici a socha mecenáše Hlávky. Pak schůzka s právníky o uvedeném zákoně. Vstřícné setkání na ministerstvu s paní hlavní hygieničkou a zástupci Rady pro děti a mládež o administrativní zátěži na taborech. Večer Zahradní slavnost v Senátu k 100. výročí Pittsburské dohody. Tam milé setkání s olomouckými. Prof.Jařabem, Jitka Seitlová, Pavlem Hekelou (MDO), Jiřím Dolezelem (Stopy paměti). A další zážitky.. Víkend s kolegy neonatology na konferenci byl taky bezvadný. Náš obor se stále rozvíjí dětem k prospěchu. 

29.5.2018 - ZUŠ Open je celostátní akce, kterou jsem si zamiloval hned, jak jsem o ní slyšel. Při zahájení v Olomouci jsem pozdravil vystupující děti a vyslovil úctu všem učitelům základních uměleckých škol. Je to náročná práce, po odpolednech a večerech. Společensky málo oceňovaná, přitom nám, rodičům, učitelé ZUŠ výrazně pomáhají při výchově dětí ke koncentraci, trpělivosti, kreativitě a vnímání krásna.

 28.5.2018 - David Hrbek měl tu odvahu a pozval mě na rozhovor dnes večer do Divadla hudby. Děkuji mu za pozvání a těším se vás všechny. Beru to jako příležitost předložit účty své práce a informovat vás, co jsem doposud zažil.

22.5.2018 - Blízká setkání třetího věku jsou unikátní kurzy pro seniory, které pořádá mj. Pevnost poznání Olomouc. Mohl jsem být u zakončení. A tolik lidí, možná starších věkem, ale mladých myslí, jsem dlouho neviděl. Bylo mi s nimi dobře a velká část z nich se už hlásila do dalšího ročníku! 

21.5.2018 - JEDEN BĚH Nestačí! Společnost pro ranou péči jich pro jistotu udělala hned několik. V olomouckých Smetanových sadech jsem odstartoval kategorii předškolního věku. Děti byly jak z hadích ocásků, a tak nám ten start vyšel až na několikátý pokus . 

17.5.2018 - K povinnostem senátora patří i tzv. zpravodajování, vypracování zprávy k předkládaným návrhům zákona či smluv. Dnes jsem takovou zprávu představil v Senátu PČR k Dodatkovému protokolu u Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním.

17.5.2018 - Z jednání v Senát Parlamentu ČR jsem odběhl do Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na debatu ohledně první hodiny po narození. Měl jsem přednášku "Probuzení...Emoční vazba na prahu života". Rád jsem mj. představil novinky Novorozenecká JIP Olomouc Fakultní nemocnice Olomouc. Děkuji Olga Richterova za pozvání a organizaci.

16.5.2018 - Olomoučtí kolegové z naší Univerzity Palackého a Projektu E-Bezpečí teď přednáší pro 200 pedagogů na radnici Hl.m.Praha. Elektronické nebezpečí je reálné. I pro naše děti a pro nás. Buďte opatrní a informuje se. A nezveřejňuje fotky svých dětí. Je to napořád a v internetovém prostředí se šíří lavinovitě. A na Olomoucké E-Bezpečí můžeme být právem hrdí. Kamil Kopecký a René Szotkowski za naše děti...děkuji

11.5.2018 - Konference pediatrů a dětských sester v Olomouci. Novinky ma našem oddělení jsme mohli představit v pěti přednáškách a kurzu resuscitace novorozence. Potkal jsem množství kolegyň a kolegů. Rezonují obavy z nedostatku lékařů a sester. Ale atmosféra už tradičně pěkná a přátelská. Pediatrie je nejhezčí obor medicíny


11.5.2018 - Pokud budete v Praze, zastavte se ve Valdštejnské zahradě na pěkné výstavě "Okamžiky 100letí", kterou pořádá Senát Parlamentu ČR. Fotografie z dějin našeho státu z dílny ČTK vás dojmou a zaujmou. A zároveň se můžete podívat na umělou krápníkovou stěnu v zahradě. Zkuste v ní najít, vy nebo vaše děti, různé potvůrky - hady, příšery a žáby. A ve voliéře uvidíte výra. Zahrada je na jaře nádherná. A na pódiu běží v rámci "Kulturního léta Senátu PČR" množství vystoupení z celé republiky. Dne 12.7. přijedeme s Folklorní soubor Haná Velká Bystřice, Hanáckým mužským sborem Rovina a Cimbálovou muzikou Záletníci. Jste zváni!

8.5.2018 - Při dnešních vzpomínkových akcích na Svatoplukově a Havlíčkově ulici i Ústředním hřbitově v Neředíně myslím nejenom na padlé z bojů, ale také na to, že den vítězství byl pro mnohé zadostiučiněním po tolika útrapách. Zejména pro rodiny, jejichž členové se k nim už nevrátili.

4.5.2018 - Dobrá zpráva! Podařilo se nám domluvit, že se od podzimu budou vydávat rodičům novorozenců narozených v FN Olomouc rodné listy v porodnici. Většina rodičů nebude muset na radnici. Děkuji panu tajemníkovi Večeřovi a ostatním z Magistrátu města Olomouce za tvůrčí a vstřícný přístup.

3.5.2018 - Pietní akt v Zákřově. V dubnu 1945 bylo zavražděno 19 mužů ve věku 16 až 50 let z této obce. Po nich zůstaly nekompletní rodiny. A prázdno po nich zůstává i po několik dalších generací. Deník skrývajícího se Otty Wolfa ze Zákřova a Anny Frankové (mimo jiné knihy) by si měli přečíst i politici popírající holocaust či další hrůzy války.


27.4.2018 - Zasedání Senátu tento týden. Mnoho práce a i zážitků. Pokračování práce na zákoně o komoře porodních asistentek, kulatý stůl k VyjdiVen, zasedání s mým diskusním příspěvkem na plénu i tiskové konferenci k návrhu zákona tolerance alkoholu u cyklistů (odkaz) a další schůzky. Radostí byla i schůzka obnoveného skautského parlamentního oddílu ve středu večer. 


26.4.2018 - Čestný skautský parlamentní oddíl... Sdružuje senátory Senát Parlamentu ČR a poslance Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, kteří se hlásí ke skautingu, jeho zákonům a slibu. Byl založen v roce 2002 kolegou Bratským. Pokusil jsem se ho znovu obnovit a přihlásilo se 21 kolegyň a kolegů! Neoslovil jsem KSČM a SPD z historických, programových a ideových zřejmých důvodů. Jde hlavně o podporu dětí a mládeže nejen v Junák - český skaut, ale i Česká rada dětí a mládeže, třeba podporou zákonů či odstraňováním administrativních překážek. Tedy ne přes stranickou příslušnost, ale po linii skautského bratrství a sesterství. První schůzku jsme měli ve Skautský institut na Staromákuvčera večer. Bezvadné setkání i se starostou Junáka, předsedou ČRDM, ředitelem Skautskeho institutu, Jiří Edy Zajíc a zakladatelem oddílu Brácou.Krásné setkání bylo i s bratrem Hroznýšem. Ve věku 101 let v pravdě nám měl o čem vypravet.
A odpusťte mi moji skautskou reflexi... Můj tatínek a skautský vůdce Čibi kdysi mluvil s velkou úctou a nadějí o parlamentním oddíle. Ani ve snu mě nenapadlo, že budu u toho...

25.4.2018 - Na sv. Jiří jsme odpoledne v Senát Parlamentu ČR seděli u hranatého kulatého stolu a vedli debatu s ústavními právníky, politology, senátory a studenty nad výzvou VyjdiVen. Debata to byla velmi zajímavá, zúčastnili se i docent Lebeda z KPES - Katedra politologie a evropských studií FF UP (oficiální profil). V kontextu událostí dnešních dnů chystá Senát veřejné slyšení a další kroky.

19.4.2018 - Opakovaně se mluvilo o tom, že skauting nemá v této době co nabídnout dětem ani mládeži. S radostí uveřejňuji článek z časopisu Česká rada dětí a mládeže Archa 2/2018. Počet členů Junák - český skaut stoupá každým rokem a je nejpočetnější dětskou organizací. Vzhledem k ideovým základům a hodnotám je to moc dobrá zpráva pro všechny... i neskauty.

19.4.2018 - Olomouc může být hrdá na Ekologické dny Olomouc EDO 2018 www.slunakov.cz, které jsou tu už desítky let. Uveřejňuji odpověď ministra životního prostředí, pana Brabce, na moji žádost o podporu této unikátní akce. EDO, hodně štěstí! 

16.4.2018 - V medicíně často skládáme účty pacientům, kolegům a rodinám. Po uplynutí čtvrtiny mandátu v Senátu PČR si pro ty, které to zajímá, dovoluji předložit "bilanční! rozhovor.  článek zde 

13.4.2018 - Už v současné době je v ČR nedostatek lékařů. Řádově jde o cca 1500 méně, než je potřeba. Za pár let hrozí velmi výrazný propad. Po dobu působení v Senát Parlamentu ČR jsem vyvolával jednání se všemi třemi ministry školství a jejich náměstky, aby podpořili mediky na lékařských fakultách. Hybnou silou je se svojí analýzou doc. Dušek, ředitel ÚZIS. 

12.4.2018 - Při veřejném čtení jmen obětí holocaustu během "Jom ha-šoa" (dne holocaustu a hrdinství) jsem seděl vedle paní doktorky Maňákové a společně jsme přemýšleli, kde se ve 20. století vzala taková brutalita. Odpovědi lze najít mj. v knize Černá zem Timothy Snydera.

12.4.2018 - Účast na akci mikroregionu Království pro mě byla mimořádná v tom, že se jedná o akci zejména dětí, rodičů a prarodičů. Právě prarodičům jsem na začátku poděkoval, protože jsou nepostradatelní pro zdravý vývoj dětí i mezilidských vztahů nás dospělých.
V úterý jsem zúčastnil také zasedání Mikroregion Bystřička. Děkuji všem za pozvání. 

11.4.2018 -Vernisáž k fotografiím Svatopluk Klesnil a Barbora Skopalíková se mnou uváděl Jindra Štreit. Problém Sudet se i nás v Olomouci úzce dotýká. Sudety končily kousek za Olomoucí a výstava mapuje devastaci obyvatel i památek. Tuto výstavu jsem hostil už v Senát Parlamentu ČR a byla by velká škoda, nepředstavit ji i doma. V katedrále sv. Václava bude k vidění až do 9. května.
Autorem fotek z vernisáže je Honza Koráb. 

10.4.2018 - Dění posledních měsíců mě vede k zamyšlení, odkud se berou charaktery takových osob, které lpí na svoji osobě a blokují kontinuum vládnutí. Není státotvorné, aby se ohlíželi především na své ego.


Jejich fotografie jsou velmi osobní, niterné. Témata jsou na první pohled nenápadná, mají ale bytostný vztah k Olomouci a přilehlým severním oblastem. Krajina vystěhovaných Sudet oslovuje vnímavého poutníka i po třech generacích. Přijďte se podívat na výstavu Barbory Skopalíkové a Svatopluk Klesnil do Katedrála svatého Václava!

5.4.2018 - Slíbil jsem Usnesení na zítra. Ale rád sdílím dnes.

5.4.2018 - Na 13. Schůzi Senát Parlamentu ČR jsme přijali usnesení o naší nespokojenosti s konáním pana prezidenta. Zveřejním zítra. Členem Rady ÚSTR jsme zvolili pana Martina Palouše. Jinak jsme řešili asi 37 bodů. Taky jsem vyjednával o mém navrhu zákona o komoře porodních asistentem. Poprvé jsem pronikl do krásné Astrologické chodby ve Valdštejnském paláci. Setkal se s předsedou České rady pro děti a mládež (zastřešují asi organizace s dosahem 250 000 dětí) ohledně některých byrokratických komplikací. Třeba pomůžu.
A dnes odpoledne seminář o neurovývojových poruchách dětí s kolegy odborníky a kolegy senatory. A na nádraží v Praze reklama na krásnou dobrodružnou dětskou knihu olomouckého autora Vojtěcha Matochy Prašina. Zajímavé dny... Baví mě to :-)

3.4.2018 - Každý z Olomouce kapličku pod Kopečkem zná. Zasvěcená Sv.Anně, babičce Ježíše Krista. Babiček a dědečků bychom si všichni měli vážit. Patří k nám, stejně jako my k nim. A patří i k našim dětem. Přátelé z Droždín při své pouti nechali kapličku vysvětit.

29.3.2018 - Po konstruktivní schůzce s porodními asistentkami o jejich Komoře v Senátu a před dalším programem jsem byl v Muzeu Kampa... Jan Zrzavy se na některých obrazech podepisoval Zerzavý. A v roce 1947 až 49 učil na Univerzitě Palackého. Muzeum v Sovových mlýnech jsou taky hezké.

20.3.2018 - Ve Vladislavském sále jsem byl hrdý na naši hymnu, historické standarty i samotné místo. Pokud někdo znáte uniformu mezi francouzským a ruským vojákem tak mi, prosím, dejte vědět. Několik let jsem přemýšlel nad tím, komu patří historický prapor s pirátskými symboly.

16.3.2018 - Ani nevím, čím jsem si zasloužil být u odhalení Desky dárců Nadačního fondu Univerzity Palackého. Podpora Univerzity Palackého a jejich studentů mi připadá přirozená. Moje maminka pracovala na Lékařské fakultě a já jdu s alma mater už 33 let. Vracím to, co jsem dostal. 

15.3.2018 - Na výstražné stávce studentů jsem na prostranství před Lékařskou fakultou UPOL mluvil o nebezpečí mocenské posedlosti jednotlivce. Taky o manipulacích s lidmi a o tom, že právě na generaci současných studentů k přežití demokracie spoléhám. I oni jsou důležitou součástí občanské společnosti, o níž se právě diskutuje mj. s profesorem Jařabem a doc. Lebedou v Divadle na cucky. 

14.3.2018 - Omlouvám se, že jsem se od inaugurace k této věci nevyjádřil, ale nechtěl jsem se unáhlit. Při odchodu ze sálu jsem si všiml diplomatického sboru a uvědomil si, že prezidentův projev plný nenávisti, zášti a osobních invektiv slyšeli i velvyslanci, zástupci desítek zemí. Bohužel se debata ve společnosti tříští na to, zda měli poslanci a senátoři ze sálu odejít nebo zůstat, místo toho, aby se zaměřila na podstatu problému. Musíme být jednotní, problém není v tom, kdo odešel nebo zůstal.

13.3.2018 - Při mé práci se setkávám s mimořádnými lidmi. Paní Dana Němcová, disidentka, mluvčí Charty 77, předsedkyně Výboru dobré vůle, statečná žena, přijela podpořit vysázení stromu Olgy Havlové v Holickém lese. Projekt trošku připomíná knížku Jeana Giona - Muž, který sázel stromy. Gratuluji tomu úmyslu a lidem kolem "holický les".

13.3.2018 - Můj dědeček sloužil po první světové válce v Hanáckém pluku v Olomouci. Tak jsem mohl včera při vzpomínce na 168. výročí narození Tomáše G. Masaryka a 100. výročí bitvy u Bachmače cítit hrdost na něj i naši demokratickou tradici.

7.3.2018 - K mé účasti na čtvrtečním složení slibu prezidenta: dle čl. 59/1 Ústavy ČR skládá prezident slib do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou komor. Považuji za svoji povinnost Ústavu ČR plnit a slibu prezidenta se z tohoto důvodu účastnit. Z následného pozvání na setkání s panem prezidentem Zemanem jsem se omluvil.


6.3.2018 - V osobě pana Ondráčka a jeho angažmá v GIBS lidé vnímají období komunismu 1948-1989. Proto se nedivím, že v demonstracích po velkých městech je tak hojná účast. Ukazuje se, že nátlak občanské společnosti a je důležitý a účinný. Pan Ondráček právě rezignoval. Neměli bychom zapomínat a současné mladé generaci připomínat. Historie ČR 20. století pro ně zůstává nepoznaná.

28.2.2018 - Konečně zastavení na pár hodin. Státnice gynekogie a porodnictvi našich zahraničních studentů na LF UP. Úspěšnost 6:2. Na foto jsou ti úspěšní.Gratuluji.

28.2.2018 - Mnoho z rozhovoru Stanislava Balíka je nebezpečnou pravdou. Třeba úvaha o synergii komunistů s ANO. Ale vyznění článku ještě dává šanci. Přečtěte si víc než jen titulek. 

aktualne.cz

12.2.2018 - Masopustní průvod v Neředíně. Moc pěkné setkání sousedů a příznivců. A známá hospoda Rybníček se po velmi dlouhé době alespoň na jeden večer otevřela... 

9.2.2018 - Opět jsem byl na jednání Komise městské části. Tentokrát v Neředíně. I tady pracují lidé ve svem volném čase ve prospěch obyvatel svých čtvrtí. Těch, kteří jsou v KMC aktivní, si opravdu vážím. Nemají to jednoduché. Taky je v Neředíně je tuto neděli masopustní obchůzka...

5.2.2018 - Skauti bez lilie. Byla to generace dětí 70. a 80. let, která se dnes sešla ve Velké posluchárně Lékařské fakulty UPOL na promítání filmu o ilegálním skautingu pod rouškou pionýrů, TOM a jiných organizací. Pěkný večer a velká shledání po desítkách let.

5.2.2018 - Mnohokrát jsem jel kolem Svatého Kopečku nad Mikulovem a vždy se tam chtěl jít podívat. Konečně mi to vyšlo. Návštěvu všem doporučuji

31.1.2018 - Pár střípků z mých dvou dnů: začal jsem na mé Novorozenecké JIP Olomouc, jednal na krajském úřadě ohledně špatného stavu vozovky a kanálů v Chomoutově s paní předsedkyní Omelkovou. Pokračoval výběrovým řízením na ambulantní paliativní péči hospice Nejste sami - mobilní hospic a sešel jsem se také s novým ředitelem Moravské filharmonie Olomouc, Jonášem Harmanem.

28.1.2018 - Velké díky pánům Jiří Drahoš, Pavel Fischer aMarek Hilšer na Hrad. Bylo to úžasné! Dávali a dávají nám naději. Budu rád, když se s nimi setkám třeba jako s kolegy v Senát Parlamentu ČR. S mojí podporou mohou i nadále počítat. 

26.1.2018 - Panel o olomoucké Pevnosti poznání v Senátu. Výstava pana senátora Jiřího Duška o českých Science centrech. Pevnost mám moc rád pro její smyslupnost. A pro lidi, kteří v ní pracují. Pomáhají i mém Novorozenecké JIP Olomouc.


25.1.2018 - Před důležitou volbou s vámi sdílím další dopis od Tomáše Hradílka, který držel hladovku proti kandidatuře pana Zemana. Mluvte o správné volbě s rodinou, přáteli a okolím. Každý hlas se počítá. Čeká nás zásadní rozhodnutí, které ovlivní směřování země, každého z nás.

22.1.2018 - Dnes vyšlo do olomouckých ulic na 35 statečných na kontaktní kampaň pro Jiří Drahoše. Vážím si občanské aktivity všech zapojených. Další zásilka do našeho distribučního centra ve Wurmově 7 dorazila před chvílí. Zastavte se.

20.1.2018 - Z iniciativy mých asistentek vzniklo kontaktní místo pro distribuci propagačních materiálů Jiří Drahoš v Olomouci v Poradna pro ženy a dívky, Olomouc na Wurmově 7. Pokud se chcete zapojit, nezapomeňte se dnes zastavit pro letáky, bannery nebo placky do 18 hodin (příp. dle dohody i v jiný čas na tel. čísle 601 125 321.) Už teď děkuji všem dobrovolníkům!

16.1.2018 - Tento týden patří odkazu Jana Palacha. Jako šestiletý kluk jsem mohl Palachovu oběť vnímat pouze dětskýma očima, ale dodnes si pamatuji nejistotu a svíravý pocit a smutek u svých rodičů. Dnešní památka a setkání k připomenutí jsou důležitá. Nezapomeňme.

13.1.2018 (16:01) - Podle očekáváni. Profesor Drahoš skvělé. A dobře to dopadne. Nebojme se. Ale musime o to usilovat i nadále. Udělám pro to, co bude třeba. A na Pavla Fischera i Marka Hilšera jsem hrdý. 

13.1.2018 (9:27) - V pátek v Praze u volební urny. Venku je podpisová akce proti prodeji Nemocnice na Františku. Stoji tam Jan Čižinsky, místní starosta a poslanec. Snad jim to vyjde, já jsem jim to podepsat nemohl, protože nejsem Pražan. A tentokrát jsem tedy svoji volební místnost v Olomouci nestihl. Hlavou mi jde to, jak se za posledních poslednich pět let náš stát za vydatného přispění prezidenta změnil. Lež a hrubost se mění v normu. Z mého pohledu tragédie. Běžte volit, prosím. 

12.1.2018 - Z iniciativy Jitky Seitlové zamířila výstava Rozkulačeno i do Přerova. Represe proti soukromým zemědělcům a nucená kolektivizace po komunistickém puči přetrhala po staletí vytvořené vazby na venkově a zcela změnila společenskou strukturu české i slovenské vesnice. I proto je téma výstavy, kterou jsem zahajoval, nám, Hanákům, tak blízké. Zastavte se taky podívat!

11.1.2018 - Další kolo jednání o hospicové a paliativní péči v Senátu Parlamentu ČR. Ministerstvo zdravotnictví ČR v loňském roce provedlo řadu legislativních změn. Objasňujeme si přetrvávající problémy a překážky. Všechny zúčastněné subjekty však souhlasí, že sjednocený přístup je zásadní.

9.1.2018 - Poslední roky se nejen v České republice hovoří ve všech pádech o křesťanských hodnotách. Zveřejňuji odvážnou výzvu fr. Benedikta Mohelníka z České dominikánské provincie k prezidentským volbám, ve které se dočteme o skutečných hodnotách.

8.1.2018 - Včera jsem společně s dobrovolníky z týmu Pavela Fischera pomáhal zorganizovat setkání na podporu jeho prezidentské kandidatury. Děkuji ze srdce všem, kdo se neváhali zúčastnit a přispěli tak k jedinečné atmosféře!

7.1.2018 - Každý máme nějaká přání. Já bych si přál, aby se prezidentem stal Pavel Fischer. Už mnoho let je u nás politika stavěna na silácké prázdnotě. Ale nabízí se nová cesta. Pan Fischer totiž dovede za svým názorem stát s laskavou důsledností. A taky se mi líbí, že pro něho není lež a hulvátství normou. I proto jsem podepsal jeho kandidaturu jako senátor. A jako občan budu Pavla Fischera volit. 

5.1.2018 - Přijďte se mnou v neděli od 13 hodin na Horním náměstí podpořit Pavela Fischera. Těším se na vás! Více zde

18.12.2017 - Podporuji Nadační fond Univerzity Palackého také proto, že moje alma mater a její program na podporu vědy a výzkumu jsou mi velmi blízké. Na společném setkání nám studenti představili své výjimečné projekty. 

15.12.2017 - Na konci listopadu jsme s paní senátorkou Jitkou Seitlovou svolali schůzku starostů z Města Libavá, Kozlova a Luboměře pod Strážnou se zástupci z Ministerstva obrany ČR, Armády ČR a dalších subjektů. Naše půlroční spolupráce pokračuje dál, ale už teď se podařilo pro obce zajistit např. příjem do jejich rozpočtů z daní lesů zvláštního určení nebo výrazné snížení ceny vody ve Městě Libavá. Děkuji paní senátorce za zásadní pomoc a rady!

13.12.2017 - Přes mé působení v Senátu mám vždy radost, když se objeví zmínka o mé profesi neonatologa. Tak jako v článku pro časopis V kostce Společnost pro ranou péči 

12.12.2017 - Dnes s vámi chci sdílet dopis od pana Tomáše Hradílka, který v uplynulých dnech hladověl proti kandidatuře Miloše Zemana. Lednové prezidentské volby jsou pro vývoj české demokratické společnosti klíčové a měli bychom o nich mluvit.

7.12.2017 - Při projednávání petice "Za změnu tzv. protikuřáckého zákona" jsem si šel spravit náladu na konferenci k 230.výročí narození Jana Evengelisty Purkyně v Senátu Parlamentu ČR. Proběhlo zde velmi milé setkání s kolegy z Univerzity Palackého. Profesoři Jezdinský, Anzenbacher, Kolek a docentka Anzenbacherová. Bohužel jsem nestihl docentku Bártovou. Takové setkání mi udělalo radost a bylo potřeba během náročných jednání. 

6.12.2017 - Jen tak... v úterý ráno jsem potkal v Praze anděla. Co lepšího si přát začátkem dne? Následoval tiskový briefink ve Sněmovně, návštěva Skautského institutu na Staromáku, zasedání senátního Klubu KDU-CSL a večer pro radost koncert Chorea Bohemica .

5.12.2017 - Pomalu se blíží čas prezidentských voleb. Přijďte si poslechnout několik kandidátů v debatě na KPES - Katedra politologie a evropských studií FF UP (oficiální profil)

29.11.2017 - Včerejší krásná konference o rodině a jejich pilířích. Prezentoval jsem výsledky novorozeneckého oddělení k péči o rodiče a děti a taky práci týmu dětské hospicové péče Nejste sami. Děkuji za uspořádání a pozvání manželům Hrochovým.

28.11.2017 - Druhý den výjezdního zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR pokračoval ve Fakultní nemocnici v Olomouci.  Novorozeneckou JIP jsme nemohli vynechat. :-)  více zde

26.11.2017 - Rád se s Vámi podělím o dobrou práci "mých" sestřiček a lékařů, kteří strávili hodně času nad našimi webovými stránkami. https://novorozenci.fnol.cz/ 

23.11.2017 - Dnes jsem v Olomouci přivítal členy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu. Byli jsme na dětském oddělení ve Vojenské nemocnici Olomouc. Představili jsme projekt Život v kufříku. Hodinu jsme strávili debatou ve Středisku Rané Péče v Olomouci o problémech sociálně-zdravotnického pomezí a neziskovek. A za přítomnosti ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka a dalších hostů proběhlo zasedání tohoto senátního výboru mj. o e-receptech. Zítra pokračujeme!

21.11.2017 - V Senátu jsem dnes přivítal vedení nejdůležitějších institucí hospicové a paliativní péče. Mělo to smysl. Shodli jsme se mj. na tom, že každý ze subjektů má v péči o umírající své nezaměnitelné místo. Velmi vám děkuji, kolegyně a kolegové!

18.11.2017 - Před dvěma dny jsem byl u hrobu Jana Opletala v Nákle a dnes jsem zapaloval svíčky u památníku Jana Palacha a Jana Zajíce na Václavském náměstí. Hrdinové, kteří pohnuli dějinami. Jsem velmi rád, že jsem v tentýž den, před pouhými několika okamžiky, dostal svolení od rodiny Tomáše Hradílka uveřejnit jejich prohlášení k ukončení jeho hladovky.  Prohlášení zde. 

17.11.2017 - Včera jsem byl u hrobu Jana Opletala v Nákle a dnes mám možnost účastnit se oslav 17. listopadu v Olomouci. Pro mě to byl před těmi lety jeden z nejlepších týdnů mého života. A i teď, v současné době, si myslím, že je potřeba si tento den připomínat. Pravda se svobodou a demokracii jdou ruku v ruce. Snažme se pravdu hledat a šiřme ji. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. A lze to přetlouct pouze tím, že pravdu budeme tisíckrát opakovat. 

14.11.2017 - Transport osob do vyhlazovacích táborů s minimální šancí na přežití vznikl v souvislosti s tím, že se násilí a zlo rozšířilo a dostalo nekontrolovatelný rozměr. Při položení Kamene zmizelých před Fakultní základní školou v Hálkově ulici v Olomouci jsem měl možnost nejen žákům tuto skutečnost připomenout a upozornit na to, že i tato doba může zlu nahrávat.  

Facebook - Kámen zmizelých 

9.11.2017 - Dnes se v tisku dočtete i o společné, regionální aktivitě se senátorkou Jitkou Seitlovou.  Více zde 

5.11.2017 - Pan Tomáš Hradilek z Lipníka drží od 1.11. hladovku. Požádal pana Miloše Zemana o ukončení kandidatury na prezidenta. Pan Hradílek je signatář a bývalý mluvčí Charty 77. Je mu 72 let. Je duševně zcela zdráv a podle svých slov se k tomuto činu chystal přes rok. Jsem přesvědčen a bojím se, že chce svůj plán opravdu dovést až do konce. Otevřený dopis zde

28.10.2017 - Reklama na státní vlajce. Stejně vypočítavá, přitroublá a falešná jako zpěv hymny v podání SPD minulou sobotu. Co ještě naše státní symboly musí unést? Blbost některých kreativců nemá hranic... 

24.10.2017 - Lubomír Kantor - Čibi. Skaut, muzikant a učitel. A můj táta. Muž, kterého jsem nikdy neslyšel lhát, promluvit sprostě, který vždy dodržel slovo. Čestný člověk. Skautskému slibu a zákonu zůstal věrný. Zemřel 24.10.2016.
Po roce dáváme k dispozici část jeho díla volně k dispozici na www.lumirkantor.cz v sekci ČIBI.

21.10.2017 

Svoboda skutečně není samozřejmost!
Indiánský náčelník Sluneční medvěd řekl o demokracii ve svém kmeni: Člověk byl náčelníkem jen tak dlouho, pokud plnil vůli lidu. Pokud se stal příliš nadřazeným, jednoho večera šel spát a druhý den ráno se probudil a zjistil, že je náčelníkem jen sám sobě. Kmen se v noci prostě odstěhoval jinam a ani nečekal obvyklé čtyři roky.
Třeba ještě vy, kdo jste zatím nevolili, půjdete a ten lísteček tam hodíte...                 Abychom se nemuseli stěhovat. Nebo nezůstali zavření doma. 

17.10.2017 - Gratuluji staronovému rektorovi Univerzity Palackého, Jaroslavu Millerovi, ke zvolení! Jeho dosavadní působení ukazuje, že je to rektor na svém místě. 

17.10.2017 - Na ranní tiskové konferenci se senátorkou Jitkou Seitlovou mluvíme o problémech obcí vyčleněných z vojenského útvaru Libavá. Společně budeme pokračovat i v jejich řešení.

15.10.2017 - Je to přesně rok, kdy se mi díky některým z vás povedlo zvítězit ve volbách do Senátu. Stále to je pro mě vaše důvěra velice zavazující. Sliby se mi zatím daří dodržet, možná sledujete moje aktivity na FB. Odevzdal jsem všechny své funkce během prvního pololetí a nechal si pouze dvě. Senátor a primář Novorozeneckého oddělení FN Olomouc. Díky mým kolegům a kolegyním z oddělení vše dobře funguje a nemusíme se za své oddělení stydět. V Senátu jsem se snažil nedělat mé Olomouci a okolí ostudu. Třeba jsem vystoupil jsem na každé schůzi, předložil pozměňovací návrhy zákonů. Mám nižší počet hlasování, protože v lednu jsem se musel zúčastnit dlouho plánované schůze České neonatologické společnosti, kde jsem složil svoji funkci předsedy odborné společnosti. Musím říct, že se mi potvrdilo, že primariát a senátor jsou slučitelné funkce. Z jednoho čerpám pro druhé a naopak. Ovšem jednoduché to není.
Naučil jsem se mnoho a stále se budu učit. Abych svému regionu přinesl to, k čemu mě moji voliči pověřili. 

Po roce vám děkuji za důvěru. A prosím o přízeň do těch dalších pěti roků.

12.10.2017 - Milí přátelé, v Senátu Parlamentu ČR pořádám seminář                            "Domácí násilí, ČR a svět." Přijměte mé pozvání a přijeďte 16. října 2017 na přednášky a diskuzi s předními českými i zahraničními odborníky.

Účast, prosím, potvrďte do 13.10.2017 na emailu registrace@lumirkantor.cz

11.10.2017 - Dnes je Mezinárodní den dívek. Málo se o něm ví, a to je škoda. Potřebujeme mluvit o situaci a postavení všech dívek i u nás v České republice. Statistika například ukazuje, že 2/3 z počtu dětí odložených v babyboxech jsou právě holčičky.

8.10.2017 - Marian Jurečka s hosty uspořádal koncert u sv. Mořice v Olomouci pro matky a novorozence v Zambii. Dalo mi to možnost srovnat péči v odlišných koutech světa. Úmrtnost matek při porodu v Zambii je dokonce 250 oproti 10 u nás. Novorozenců tam umírá 10x více! Událost, kterou rád podporuji.

6.10.2017 - I náš tým z Novorozeneckého oddělení se účastní akce Noc vědců. Do Pevnosti poznání v Olomouci jsme přivezli ukázat transportní inkubátor a spoustu jiných věcí souvisejících s neonatologii. Všem z Univerzity Palackého děkujeme za pozvání!

4.10.2017 - Už jste navštívili výstavu "Dočasná přítomnost" Barbory Skopalíkové a Svatopluka Klesnila v Senátu, kterou s radostí zaštiťuji? Neváhejte, zbývá už jen pár dnů!

Nominovat profesora Josefa Jařaba z Univerzity Palackého na Stříbrnou pamětní medaili Senátu bylo vlastně jedno z nejjednodušších rozhodnutí, která jsem doposud v Senátu udělal. Medaili si zaslouží a pevně jsem věřil, že mu bude skutečně udělena. O to víc jsem rád, že si ocenění osobně převzal při dnešním slavnostním aktu.
Ze srdce Vám, milý pane profesore, gratuluji! 

25.9.2017 -  Seminář "Současný stav a možnosti dětské paliativní péče v ČR" organizuji v Senát Parlamentu ČR mj. proto, že se tématu věnujeme na oddělení již mnoho let. Umírání dětí je smutnou realitou a zdaleka se nejedná o okrajové téma. Sejde se zde na 60 odborníků, kteří budou společně diskutovat o možnostech dalšího vývoje v dané problematice. Na téma i náš seminář upozornila také včerejší hlavní zpravodajská relace České televize.

(Záznam vysílání ZDE od 34:38 min)


23.9.2017 - Den maličkých je už druhým setkáním miminek, které byly hospitalizovány na Novorozenecká JIP Olomouc a prožily tam první dny svého života. Jsem dojatý, že celou akci zorganizovali sestřičky a lékaři, se kterými jsme společně zjišťovali, jak se dětem daří.

21.9.2017 - Právě teď probíhá zahájení Týden komunikace osob se sluchovým postižením na půdě Senát Parlamentu ČR pod mou záštitou. Děkuji organizátorům a Senátorka Renatě Chmelové za jejich čas a účast.

Máte v úterý cestu do Prahy? Zastavte se v Senátu PČR na zahájení výstavy "Dočasná přítomnost" Barbory Skopalíkové a Svatopluka Klesnila! Osudy lidí a sakrálních staveb v prostředí severomoravských Sudet zachycené na fotografiích představíme v Chodbě místopředsedů od 17 hodin.
Svoji účast, prosím, potvrďte na emailu kantorl@senat.cz.

20.9.2017 - Včera jsme měli na Novorozenecká JIP Olomouc přímo velvyslaneckou návštěvu! Norské delegaci jsme představili naši práci a ukázali moderní přístroje, které byly financovány z Norských fondů

18.9.2017 - Zaštítit 6. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením v Senátu Parlamentu ČR je pro mne velká pocta. Vážím si práce a času, který tomuto důležitému projektu organizátoři věnují. Ať se vše vydaří! 

16.9.2017 - V Olomouci právě probíhá konference ke 100. výročí narození prof. Vojty. Jeho rehabilitace vrátila do normálního života mnoho lidí. Metodu, s níž přišel, učí a excelentně aplikují v RL-Corpus. Jsem hrdý na to, že jsem se s panem profesorem osobně na jednom z těchto kurzů setkal.

15.9.2017 - Busta Tomáše G. Masaryka byla jednou z prvních věcí, které jsem přinesl do své senátní kanceláře. Patřila mému tatínkovi a provázela mne od dětství. Jeho památku jsem včera uctil květinou na pietním aktu k 80. výročí úmrtí.

13.9.2017 - Můj týden na skautském táboře aneb jak jsme připravovali palačinky. Skauting (nejen) děti moc baví, a proto bych vás rád pozval na víkendovou akci "Skauti dětem", která se koná 15. a 16.9.2017 v Bezručových sadech (Výpadu). Více informací najdete na https://skauti-detem.webnode.cz/

11.9.2017 - K hudbě mám od dětství velmi blízký vztah, a proto jsem se na Mezinárodní festival vojenských hudeb v Olomouci velmi těšil. Doufám, že se všem účastníkům přehlídky, stejně jako mně, moc líbil!

8.9.2017 - V roce 1968 jsem do základní školy v Helsinské ulici nastupoval jako prvňáček. V pondělí jsem měl tu čest zahájit tam nový školní rok. Doufám, že se všem dětem, žákům a studentům první týden po prázdninách vydařil! :)

4.9.2017 - Proč jsem se rozhodl podpořit návrh na zrušení části zákona 196/2012 Sb.? Nepodporuji billboardy u silnic. Dokonce je tam nevidím rád. Ale zároveň nesouhlasím s tím, že byly vyvlastněny v rámci veřejného zájmu bez bližší specifikace a náhrady.

Více informací k samotnému podání získáte ZDE. 

20.8.2017 - Má sobota v té nejlepší společnosti, společnosti rodin, během Celostátního setkání mládeže Olomouc 2017.

16.8.2017 - Dnes jsem na schůzi Senátu Parlamentu ČR podpořil právní zakotvení mobilních hospiců. Jeden paragraf tak zařadil ústavní i mobilní hospicovou péči mezi zdravotní služby. Výborná zpráva nejen pro náš mobilní hospic Nejste sami - mobilní hospic v Olomouci.

11.8.2017 - Obce Město Libavá, Kozlov a Luboměř pod Strážnou vznikly teprve v roce 2016. Přestože za sebou mají velký kus práce, dál se potýkají s řadou vážných problémů. Oprava cest, status lesů a začátek školy v sedm hodin patří k těm nejpalčivějším. Společně s paní senátorkou Jitkou Seitlovou, se kterou jsme setkání se starosty hostili, budeme hledat řešení.

8.8.2017 - Chobotničky ve druhém patře Novorozenecké JIP Olomouc způsobily nečekaný rozruch. Na reportáž TV Morava se můžete podívat ZDE.

5.8.2017 - Na skautském táboře jsem navštívil i schůzi zastupitelstva obce Otaslavice. Jejich starosta, Marek Hýbl, nám hodně pomáhal a velké díky patří i zastupitelům za to, co pro skauty dělají a jaké zázemí jim poskytují. Při té příležitosti jsme společně jednali o problémech s terénními motorkami a čtyřkolkami. Jezdci se bezohledně motají v lesích, nerespektují cesty, prohání se u tábora a kolem pracujících v lese. Bez respektu k ostatním, k přírodě i zákonům. 

Na snímcích je patrná erozní rýha. Během deseti dnů projelo asi 15 osob a prohloubení po deštích je 15 cm. Metráky hlíny z lesa se tak ocitly na louce, kořeny se bolestně obnažily...opravdu to vnímám jako problém. Máte podobnou zkušenost i v jiných místech republiky?

2.8.2017 - Tak jsem byl asi po dvaceti letech téměř na celém skautském táboře. Můj pobyt byl přerušeno čtyřmi dny zasedání Senátu v Praze. Děkuji skautkám a světluškám, že mě s sebou vzaly. Pomáhal jsem vařit, vozit vodu, nakupovat a odvážel odpadky.Šotci - 2.roj Světlušek z Olomouce je bezva. Jejich vůdkyní Vrtulce díky za zodpovědnost, obětavost a nasazení. To platí pro všechny vedoucí, kteří zdarma a nezištně pečují o nejmladší generaci. Ještě se s vámi o některé zážitky podělím. I po těch desetiletích jsem stále přesvědčen, že poctivý skauting je úžasnou výchovnou metodou.

28.7.2017 - Včera jsem zažil nádhernou Vivaldiho barokní serenátu plnou fantastických kostýmů, kulis a samozřejmě úžasného zpěvu a hudby pod taktovkou Ensemble Damian. Olomoucké barokní slavnosti jsou opravdu unikátní, účastníte se jich?

27.7.2017 - Rád bych se s vámi podělil o novinku z mého Novorozenecká JIP Olomouc. Už jste slyšeli o chobotničkách? Pochází z krásného projektu Nedoklubko a s paní ředitelkou, Lucií Žáčkovou, spolupracujeme mnoho let. Práce celého týmu je neskutečná a má nádherné výsledky.

Novorozenecká JIP Olomouc - DOCHÁZÍ NÁM CHOBOTNIČKY!!!
V poslední době si naše maličká miminka velmi oblíbila háčkované chobotničky, které jsme dostali darem od šikovných maminek. Tyto chobotničky mají děti po celou dobu hospitalizace u sebe, jsou díky nim klidnější, cítí se víc v bezpečí a nakonec si je odnesou domů.
Protože bychom rádi věnovali chobotničku každému, hledáme šikovné ruce, které by nám ji podle návodu zvládly vyrobit.
Za každou snahu DĚKUJEME!!!

Odkaz ZDE.

Má kniha "Otázky" volně ke stažení zde...

Do knihy přispěli: Marek Eben, Václav Malý, Jiří X. Doležal, Táňa Fischerová, a řada dalších osobností.

Knihu otázky jsem napsal v roce 1999. Hledal jsem odpověď na otázky, které souvisejí se zachraňováním dětského života. Odpovědělo mi několik výrazných osobností společenského života a fotografiemi knihu doprovodil prof. Jindřich Streit. Doporučuji každému přemýšlivému člověku.   

Chcete být se mnou v kontaktu?