Ve volební kampani mě podporovali


Jindřich Štreit

Fotograf

Lumíra znám již mnoho let. Spolupracovali jsme na knize Otázky, zabývající se péčí
o předčasně narozené děti. Je člověk velmi laskavý, uvážlivý a svědomitý, který svůj život zakládá na čestnosti a spravedlivém řádu věcí.

Vladimír Pucholt

Herec, lékař

Má představa člověka, který by mohl zastupovat národ ve vládě země je někdo, kdo je vynikající ve svém oboru, nehledá moc a přeje si především sloužit ku prospěchu všem lidem. Myslím, že tyto vlastnosti a charakter má právě Lumír Kantor, který by byl výborným zástupcem nás všech v Senátu.

Josef Jařab

Bývalý senátor a rektor
Univerzity Palackého v Olomouci

Vím, že mám jako každý občan
v demokracii, jen jeden volební hlas. Ale když vidím, že chce do politiky vstoupit člověk schopný, spolehlivý a slušný jako je pan doktor Lumír Kantor, musím se obrátit
na voliče kolem sebe a v širším okolí
s prosbou, aby se přidali k mé volbě. Učiňme tak ve vlastním zájmu a zvolme
za Olomouc a Olomoucko senátorem člověka s duší skauta. Senát takové oživení potřebuje jako sůl a my k tomu můžeme přispět.

Michal Bartoš

Ředitel o.p.s. Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce

Lumír Kantor je můj přítel. Je členem správní rady Sluňákova. Spolupracovali jsme s ním a s Jindřichem Štreitem na sborníku o předčasně narozených dětech. Setkání a povídání s Lumírem je pro mě vždy osvěžující událostí, v mnohém si rozumíme. Co jej znám, tak ho zajímala politika a proto mě nepřekvapilo jeho rozhodnutí pokusit se uspět ve volbách do Senátu. Patří k lidem, kteří jsou rozvážní, zvažují problémy v kontextech a umějí se rozhodnout pro řešení složitých situací. Není divu, práce lékaře je takových rozhodnutí plná. Je pro mne takovým typem člověka, kterých bych si přál v naší politice více.

David Hrbek

spisovatel

Lumíra znám osobně spoustu let a za tu dobu jsem ho poznal jako člověka, který je inteligentní, hodný, laskavý a empatický. Za svůj život primáře Novorozeneckého oddělení si prožil spoustu kritických a velmi těžkých situací, které ho jako osobnost utužily. Toto jsou podle mého názoru atributy, které by človek kandidující do senátu měl mít. Proto bude moc dobrým senátorem. 

Petr Kubes 

herec Moravského divadla Olomouc

Podporuji pana Lumíra Kantora, jako vynikajícího odborníka z oblasti dětského lékařství, jako špičkového specialistu a zároveň jako člověka- autoritu, který stojí za svým týmem lékařů a sester. Zároveň si myslím, že na otázky z oblasti vytváření zákonů, se bude dívat vždy z pohledu své mnohaleté zkušenosti primáře Novorozeneckého oddělení a z citlivostí lékaře. 

Jiří Steiger

pilot, předseda Hanáckého Aeroklubu

Lumíra znám jako poctivého a slušného člověka, pro kterého je práce pro ostatní lidi posláním, a to je také vidět na jeho práci lékaře. Obdivuji jeho odvahu kandidovat a má mou podporu.  Přeji ti Lumíre, nejenom šťastný start do politiky, ale hlavně vždy bezpečné návraty na zem.

Jitka Seitlová

Senátorka

Odpovědnost a obrovské pracovní nasazení v zájmu narození zdravých dětí, tedy celoživotní služba lidem, to je opravdu vysoký kredit pana doktora a primáře Lumíra Kantora. Myslím, že to je velmi dobrý předpoklad, aby se stal nejlepším senátorem svým spoluobčanům. Senát potřebuje takové osobnosti, jakou je právě Lumír!

Petr Pithart

Právník, pedagog, politik

Po více než čtvrtstoletí v české politice si troufám doporučit Vám pana doktora Lumíra Kantora. Byl by dobrým, především svědomitým senátorem. Vychován byl jako skaut, vyškolen jako lékař, který se věnuje nejkřehčím a nejčistším bytostem, novorozencům - to je hodně dobrá výbava pro senátorskou práci, věřte mi. On musí každé rozhodnutí vážit jako málokdo. Všichni dnes mluví o rodině, on tomu, co je jejím smyslem, zasvětil svůj život. A ještě něco: pan doktor je vlastenec a olomoucký patriot!

Alena Šromová

Senátorka, lékařka

Lumír Kantor svou celoživotní prací dokazuje, že mu záleží na lidech, především na těch nejzranitelnějších dětech. Díky své pečlivosti, ochotě, pracovitosti a svým životním zkušenostem by byl výborným senátorem a bylo by mi ctí mít ho za kolegu. 

Boris Pauček

Primář, Magnetická rezonance

S primářem MUDr. Lumírem Kantorem, Ph.D. - Bizonem se známe již neuvěřitelných 48 let. S potěšením mohu říct, že je to pevné a hodnotné přátelství utužené časem stráveným na skautských táborech v lesích a při slavnostních ohních, posléze v době studia medicíny a také během pracovních kontaktů ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Lumír je vzácný člověk s pevnou vůlí, pracovitý, zodpovědný, ale hlavně otevřený, přístupný a přirozeně lidský. Jeho kandidaturu plně podporuji, protože jsem přesvědčen, že Lumír může vykonat pro nás všechny mnoho dobrého. 

Štěpán Svačina

Lékař, předseda České lékařské společnosti

Plně podporují kandidaturu Lumíra Kantora do senátu. Lékař nemusí být jen odborník, ale musí vykonávat své povolání s citem a pochopením pro problémy pacientů. To vyniká právě v oborech, kde je mnoho etických a psychologických problémů. Takovým oborem je právě neonatologie. Primář Kantor proslul nejen jako neonatolog a dotáhl to až na předsedu Neonatologické společnosti, ale napsal také knihy pro rodiče nedonošených dětí, kterým velmi pomáhá i spoluprací v jimi založené organizaci. Zcela jistě bude stejně poctivě vykonávat práci senátora.

Jaroslav Imrych

Porodník, gynekolog

Žijeme v morálně dekadentní době a kroutíme hlavami co vše je možné. Přesto nemalá část občanů tohoto státu stále důvěřuje těm, kteří jsou plně odpovědní za dnešní stav. A nejenom důvěřuje, i je volí. Naděje na změnu může přijít jen s novými lidmi a se změnou stylu. Noví lidé by měli být osobnostmi, pro které je samozřejmé být slušný, poctivý, čestný, nezištný, tedy, které mají vše to co nazýváme morálkou. Jsme před dalším pokusem o změnu. Pokud osobnosti jako primář Lumír Kantor v sobě nachází sílu a odhodlání postavit se do boje s touto vleklou nemocí, pak nám opět svítá naděje. Svítá, protože Lumír je především čestný a poctivý člověk. A to je dnes daleko víc než politické zkušenosti. Ti co už je mají nám předvedli co umějí. Podle toho to zde vypadá. Morální vlastnosti se ale naučit nedají. Ty buď v člověku jsou nebo nikoliv.

Lumíra Kantora znám více než 20 let. Jeho poctivost, slušnost a čestnost je nadějí pro nás všechny, kteří v tyto vlastnosti věříme a nadějí na kýženou změnu.

Pavel Bělobrádek

Předseda KDU-ČSL

Podporuji kandidaturu primáře Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Lumíra Kantora do Senátu. 
Pro KDU-ČSL je a vždycky bude lidský život největší hodnotou, a proto odborníci, kteří ho zachraňují, mají mou hlubokou úctu. 
Jsem toho názoru, že do politiky by měli jít lidi, kteří již něčeho dosáhli jako odborníci ve svých profesích. Pan primář Kantor je skutečně člověkem na svém místě, takové v Senátu potřebujeme!

Roman Vocel

operní pěvec- sólista ND Praha

Lumíra znám již několik let a je to jeden z mála lidí, za které bych dal pro jeho lidské vlastnosti a profesní odbornost " ruku do ohně ". Je to člověk na svém místě a jsem si jist, že v politice by se mu podařilo prosadit mnoho dobrých věcí. A to je ten důvod, proč do ní chce vstoupit. Lumíre, ze srdce Ti držím palce, protože vím, že Tvé ideje jsou čestné a nadmíru potřebné !

Marek Váňa

student

S Lumírem Kantorem jsem se setkal poprvé, když mi byl jeden den a převážel mě z porodnice ve Šternberku na Novorozenecké oddělení do Olomouce. Podruhé jsem jej potkal po takřka 21 letech, na schůzce jeho volebního týmu. Má srdce na pravém místě a vím, že toho nejen pro nejmenší děti, ale pro nás všechny může udělat mnoho. Proto jej podporuji.

Petr Cekl

Elektromechanik

Měl jsem tu čest sedět s Lumírem v jedné lavici - na učilišti v Mohelnici. Já zůstal věrný "elektromechaničině" a Lumír si prošel dlouhou cestu k doktořině. Komunistům se naštěstí nepodařilo zničit úplně všechno. Jak jinak by se asi tak mohl dostat skaut na střední školu v roce 1977? Lumčo, smekám před tím, co jsi dokázal a věřím, že se podaří, abys pro nás pracoval i v Senátu!

Daniel Gágyor 

lékař, Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice v Olomouci 

Vážím si ho pro jeho poctivost a přímočarost.

Miroslava Gágyorová

učitelka

Vážím si jeho lidskosti a souhlasím s jeho názory.

Pavla Matyášová

předsedkyně Společnosti pro ranou péči 

Pane primáři, Vám patří velký obdiv za rozvoj Neonatologie v České republice. Jste bojovník, který dokáže za lepší kvalitu a rozvoj zdravotní péče o novorozence udělat velké věci!

Jan Vohrna

důchodce

Lumíra - Bizona znám už několik let a myslím si, že je to člověk na pravém místě. V jeho rukou se každé dítě změní ve voňavou vánočku a je zvláště vypečené. Lumíre, držím Ti palce!

Zdeněk Stach

podnikatel v oblasti telekomunikací

Lumíra znám od roku 2000. Nesmírně vytížený a obětavý člověk. Důvěřuje lidem a hlavně jim pomáhá. Je pořád skromný. Doufám že ho politika nepohltí, a dál bude mít čas se věnovat těm nejmenším na světě.

Zdeňka Buchníčková

učitelka v.v.

Znám Lumíra i rodinu, ve které vyrostl, přes 50 let. Jsou to lidé čestní, přímí, pracovití, laskaví, nezištní. Takový je Lumír.

Ladislav Dorazil

projektový manažer

Lumíra znám od roku 1971. To ale letí... V dětství, mládí a během studií jsme spolu zažili spoustu legrace a i po letech stále sleduji jeho životní i profesní dráhu. Velmi mnoho v životě dokázal a mnoho také v životě prožil. Má silnou vůli, bezkonfliktní povahu a smysl pro humor. Je pro mě nejlepším kandidátem do Senátu ČR a budu ho volit.

Lucie Malářová

mateřská dovolená

Kdyby se mě někdo minulý rok zeptal, kdo je pan Lumír Kantor, nevěděla bych. Poznala jsem ho až v lednu 2016 díky naší malé bojovnici Julince, a jsem za to moc ráda, je to člověk, který zachraňuje ty nejmenší, je vzdělaný, a hlavně má srdce na správném místě.

Olga Dřímalová

učitelka

Již 20 let vzpomínám s vděčností na tým úžasných lidí v čele s panem primářem Kantorem. Jen maminky předčasně narozených dětí ví, co je to strach o malé životy. Pokud někdo vstupuje do politiky, pak by to měl být člověk, který ví, jak svou práci skloubit s plány. Pane primáři, věřím, že máte dobré plány. Máte velký dar pomáhat, rozdáváte svým přístupem klid a povzbuzení maminkám. Vaše práce patří mezi ty nejnáročnější, zachraňujete životy. Jste obklopen dobrými lidmi. Jistě vstupem do politiky chcete dokázat víc v poslání, které jste si vybral. Podporuji Vás, protože vím, že do své práce dáváte nejen znalosti, ale také srdce.

Radka Ošťádalová

maminka na mateřské

Koho zvolit? Rozhodně člověka, kterému věříme, že v otázkách naší budoucnosti, bude rozhodovat podle těch největších morálních hodnot. Člověka, který je odborníkem ve svém oboru, mnoho dokázal a za svůj život ledasčím prošel. Člověka, který své zkušenosti vkládá do pomoci druhým a který přesto všechno zůstává skromný, přímý a čestný. Všichni víme, že naši budoucnost máme ve svých rukách a že také naší budoucností je další generace-naše děti. Lumír Kantor drží naši budoucnost pevně ve svých rukách a dělá pro ni maximum na svém pracovišti dnes a denně, komu jinému tedy svěřit životy nás všech. Lumír Kantor je neobyčejný přítel obyčejných lidí, proto ho podporujeme.

Petr Eschler

výtvarník a designér 

Pana doktora Kantora sice neznám příliš dlouho, ale hned od počátku jsem věděl, že je to mimořádný člověk. Vnímám ho jako člověka nesmírně skromného a obětavého, kterému není zatěžko vzdát se svého osobního pohodlí ve prospěch pomoci druhým. To dokáže opravdu jen málo lidí. Smekám před jeho širokým srdcem, které předává ostatním. Když jsem se s ním setkal naposled ještě několik dnů po našem setkání jsem měl krásně hřejivý pocit na duši.

Obdivuji ho také jak široký má záběr svých aktivit a současně na jak vysoké úrovni je všechny provádí. Přitom zůstává stále čistým člověkem. 

Petr Kulvait

obchodní referent

Lumíra znám od ZŠ jako čestného, obětavého a pracovitého člověka s široce otevřeným a pokorným srdcem, velikou vůlí a mimořádnou schopností pro efektivní výkon nezištné pomoci lidem a pokojné, ale vždy důsledné prosazování každé možné pozitivní změny ve fungování společnosti. Protože podobných lidí je nyní v české politice jako šafránu, bude odevzdaný hlas pro Lumíra pro mne a mnoho dalších lidí tou nejlepší volbou.

Jan Melichar

neonatolog

Lumíra znám již řadu let a velmi si ho vážím. Je nejenom skvělý neonatolog, ale též skvělý a čestný člověk. Jsem rád, že jsme se poznali a že jsme přátelé.

Petr Kvapil 

elektromontér

Je to můj spolužák z Mohelnice. Je to svědomitý morální a slušný člověk a moc si vážím, čeho v kariéře dosáhl. Není moc takových lidiček, je to vhodný kandidát do senátu a budu ho podporovat.

Martin Čihař

neonatolog

Lumíra znám mnoho let. Je mi ctí mu pomáhat s organizací a realizací projektů, kterými se stále snaží zlepšovat kvalitu péče o novorozence v naší republice. Kromě toho, že je skvělý člověk, umí také své cíle perfektně dotáhnout do konce. Osobnosti, jako je on, v senátu nutně potřebujeme.....

Hana Ščudlová

referentka personalitiky a mezd

Pana primáře znám již několik let, pracujeme ve stejné nemocnici. Jeho práce je krásná, náročná, neocenitelná! To s jakou péčí se stará o předčasně narozené děti a co všechno pro ně a jejich rodiče dělá je úžasné. Díky panu primáři a celému kolektivu neonatologie se teď moje neteř může těšit z jedenácti měsíčního chlapečka Michalka, který se narodil předčasně s porodní váhou 780 g. Pane primáři, děkuji Vám z celého srdce za všechno a přeji mnoho úspěchů ve volbách.

Věra Havlíčková

zaměstnanec ZP

Moje úcta a důvěra k tomuto Člověku je nesmírná, jako je jeho pokora a láska k lidem. Pane doktore, naplňujete lidské životy štěstím, láskou a nadějí. Děkuji za Vaše úsilí činit pro lidi dobro.

Štefan Kovács/ rodina Kovácsova

Reklama/ myčka PIRANA

Byl nám odbornou oporou v těžké životní chvíli na JIP ve fak.nem. Olomouc a známe pana doktora ,jako slušného obětavého a hlavně poctivého člověka . Děkujeme. Kovacsovi

Má kniha "Otázky" volně ke stažení zde...

Do knihy přispěli: Marek Eben, Václav Malý, Jiří X. Doležal, Táňa Fischerová, a řada dalších osobností.

Knihu otázky jsem napsal v roce 1999. Hledal jsem odpověď na otázky, které souvisejí se zachraňováním dětského života. Odpovědělo mi několik výrazných osobností společenského života a fotografiemi knihu doprovodil prof. Jindřich Streit. Doporučuji každému přemýšlivému člověku.   

Chcete být se mnou v kontaktu?